Г Л А С Н И КВећ друге године постојања Друштва (1912.) објављена је прва свеска Гласника. Од првог броја до данас је објављено 84 свеске Гласника, где је већи број објављен у двоброју, са близу 700 чланака претежно из географије али и из сродних наука.

Свакако је важно напоменути да је све до после Другог светског рата Гласник био једина стална научнo-географска публикација у Србији, те да је његов допринос од непроцењиве вредности за развој географије у Србији.


Импресум

уредник: проф. др Предраг Манојловић

Часопис излази тромесечно - четири броја годишње.
e-mail: glasnik@sgd.org.rs


Архива

објављени бројеви по годинама
2010. број 1 број 2 број 3 број 4
2009. број 1 број 2 број 3 број 4
2008. број 1 број 2 број 3 број 4
2007. број 1 број 2    
2006. број 1 број 2    
2005. број 1 број 2    
2004. број 1 број 2    
2003. број 1 број 2    
2002. број 1 број 2    
2001.   број 2    
Сва права задржана. © 2009.-2011. Српско географско друштво & Никола Перић